Respetemos La Naturaleza, Tenerife  July 2008

juvenile

Turtle Dove Streptopelia turtur

 Kavaki, Lesbos  April 2014

Back to European Birds  -  Non-passerines