Kalloni, Lesbos  April 2014

Long-eared Owl Asio otus

Back to European Birds  -  Non-passerines